Plata serviciilor oferite de Cabinet de Avocat Flavius Dănilă (“Noi”/”Avocatul”), se poate efectua cu cardul, fiind acceptate cardurile emise sub sigla Visa și Mastercard, într-un mediu perfect securizat, printr-un procesator autorizat (NETOPIA PAYMENTS).

În măsura în care serviciile nu au fost prestate conform termenelor și condițiilor agreate în Contractul de Asistență Juridică încheiat între Client și Avocat (“Contract/ul”), onorariul achitat în avans poate fi restituit doar în cazul în care această împrejurare se datorează culpei noastre exclusive și în conformitate cu termenele și condițiile agreate prin Contract. În orice caz, restituirea onorariului se va efectua exclusiv prin transfer bancar în contul IBAN al Clientului.

Ne rezervăm dreptul de a anula comanda, în următoarele cazuri:
– Clientul își retrage Comanda anterior începerii prestării serviciilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la plasarea Comenzii; Clientul a luat la cunoștință despre faptul că în cazul în care solicită executarea contractului anterior expirării perioadei de retragere, acesta își va pierde dreptul de retragere după executarea integrală a contractului;
– Clientul trimite informații incomplete și/sau eronate, ce reprezintă elemente insuficiente pentru determinarea situației de fapt și de drept sau întrebările sunt formulate incorect sau neinteligibil;
– Clientul sesizează avocatul cu o problema complexă și/sau un număr mare de documente care necesita un studiu aprofundat, astfel încât nu se poate formula un răspuns în termenul solicitat de Client.
– Avocatul își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor în scopuri ilicite și imorale. În cazul în care Avocatul consideră că solicitarea serviciilor juridice poate avea un scop imoral sau ilicit, acesta îl va informa pe Client despre refuzul de a presta serviciile solicitate;

De asemenea, comanda poate fi anulată de Noi, cu înștiințarea în prealabil a Clientului, și restituirea documentelor (dacă este cazul), în următoarele situații excepționale:
– tranzacția nu a fost validată de Netopia Payments;
– tranzacția nu a fost acceptată de către banca emitentă a cardului Clientului;
– Clientul nu a efectuat integral Comanda, aceasta nefiind complet și corect accesată;
– Avocatul apreciază ca prin plasarea Comenzii, Clientul urmărește un scop illicit, imoral sau poate cauza orice fel de prejudicii Avocatului;
– Nu sunt respectate Termenele și condițiile asumate de Client prin semnarea Contractului;
– Serviciile nu pot fi prestate din motive independente de voința noastră, cum ar fi: evenimentele de forță majoră, cazul fortuit, epidemii/pandemii, incendii, explozii, războaie, acte de terorism, etc.

Informare procesare date plăți online

Pentru a vă oferi opțiunea plății online, folosim platforma de procesare plăți NETOPIA PAYMENTS.
Atunci când optați pentru plata online, veți fi redirecționat către platforma NETOPIA PAYMENTS, în care vi se vor solicita anumite date personale în funcție de metoda de plată aleasă – spre exemplu, datele de card (numărul cardului, numele & prenumele deținătorului cardului, data expirării și codul de securitate de pe spatele cardului). Aceste date sunt folosite strict pentru procesarea plății prin intermediul platformei NETOPIA PAYMENTS și nu ne sunt comunicate.
În anumite situații, putem transmite direct către platforma NETOPIA PAYMENTS o serie de informații cu privire la tranzacție, anume: valoarea tranzacției, număr de telefon si adresa e-mail (dacă acestea au fost completate în contul clientului).
Pentru a putea asigura urmărirea tranzacțiilor și decontarea plăților, NETOPIA PAYMENTS ne furnizează rapoarte cu privire la plățile pe care le încasăm. Aceste rapoarte pot includ date personale ale plătitorilor (nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresa billing). NETOPIA PAYMENTS ne transmite aceste date ca parte a serviciilor de procesare a plăților.
În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dumneavoastră, veți putea fi contactat în mod direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru soluționarea acestora.
Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator independent pentru procesarea plății online. Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora de prelucrare a datelor personale colectate în vederea procesării plății aici: netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori

Ultima actualizare: 21.07.2022.