Politica de confidenţialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm pe acest website, modul în care aceste date pot fi utiliztate şi cui le putem transfera. Tot în politica de confidenţialitate prezentăm şi măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor.
De asemenea, vă explicăm şi cum ne puteţi contacta pentru:
(i) a accesa, rectifica sau şterge datele pe care ni le-aţi furnizat,
(ii) a retrage orice consimţământ pe care ni l-aţi acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal
(iii) a ne spune să nu vă mai trimitem informaţii despre produsele şi serviciile noastre
(iv) a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidenţialitate online.

Ce informaţii colectăm şi cum le utilizăm
Puteţi alege să furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal (exemplu: nume, prenume şi adresă e-mail) pe această pagină web. Iată modalităţile prin care puteţi furniza informaţiile şi tipurile de informaţii pe care le puteţi prezenta. De asemenea, vă spunem şi cum putem utiliza aceste informaţii.

Solicitări de informaţii sau asistenţă
Dacă doriţi să obţineţi informaţii sau asistenţă de la noi, ne puteți contacta cu ajutorul diverselor link-uri de e-mail sau solicitări de informaţii pe această pagină. Datele cu caracter personal specifice pe care trebuie să le furnizati vor depinde de informaţiile sau asistenţa solicitate. Vom utiliza informaţiile dumneavoastră numai pentru a vă contacta şi a vă oferi informaţiile sau asistenţa solicitate.

Marketing
Nu vă vom trimite materiale de marketing (adică mesaje care să prezinte noutăţi, caracteristici noi sau oferte promoţionale) dacă nu v-aţi dat consimţământul în acest sens, înregistrându-vă, de exemplu, pentru a primi informaţii despre produsele şi serviciile noastre. Puteţi alege oricând să întrerupeţi primirea acestor materiale. Trebuie doar să respectaţi instrucţiunile incluse în e-mail sau să trimiteţi un răspuns cu solicitarea dumneavoastră.

 

Informaţiile pe care le transmitem
Nu vindem, închiriem, comercializăm sau transmitem sub nicio formă date cu caracter personal despre vizitatorii paginii noastre web, cu excepţia celor descrise aici. Putem transmite informaţiile furnizate de vizitatorii paginii noastre web furnizorilor de servicii pe care i-am contractat pentru a efectua anumite servicii în numele nostru.
Putem dezvălui informaţii despre dumneavoastră (i) dacă ni se cere prin lege sau (ii) ca răspuns la o solicitare a autorităţilor de aplicare a legii.

Transferuri în afara României
Paginile acestui site sunt găzduite în Uniunea Europeană. Putem transfera informaţii transmise de dumneavoastră prin pagina noastră în afara ţării, în Spaţiul Economic European, iar acestea pot fi apoi stocate în România sau în Uniunea Europeană. Am luat măsuri pentru a ne asigura că furnizorii noştri de servicii de găzduire oferă nivelul necesar de protecţie pentru informaţiile dumneavoastră.

Link-uri către alte pagini
Nu uitaţi că atunci când folosiţi un link pentru a ajunge de pe paginile acestui site pe o altă pagină web, politica de confidenţialitate a prezentului site nu se mai aplică. Navigarea şi interacţiunea pe care le desfăşuraţi pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către Paginile prezentului site, se supun regulilor şi politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiţi regulile şi politicile paginilor pe care le vizitaţi pentru a înţelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter personal.

Securitate
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Actualizarea politicii de confidenţialitate
Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidenţialitate în orice moment, dar nu vom reduce nivelul de protecţie din cadrul acesteia.
Vom actualiza periodic politica de confidenţialitate şi vom afişa noutăţile pe această pagină.

Drepturi de acces
Aveţi dreptul de a ne cere o declaraţie despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră, de a vă rectifica datele sau de a vă şterge informaţiile, de a vă retrage consimţământul dat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau de a vă scoate de pe listele noastre de mesaje.

 

Ultima actualizare: 20.04.2018